ΑΒΓΔΕΈΖΘΙΚΛΜΝΟΌΠΡΣΤΦΧ
 1. Home
 2. Μ: 14 terms
 1. Μαγειρικό σκεύος
 2. Μαγκάλι
 3. Μακέτα
 4. Μαντίλι
 5. Μαξιλάρι
 6. Μελανοδοχείο
 7. Μέσο γραφής
 8. Μετάλλιο
 9. Μηχάνημα
 10. Μινιατούρα
 11. Μνημειακό ρολόι
 12. Μουσικό όργανο
 13. Μπόλια
 14. Μύλος καφέ