ΑΒΓΔΕΈΖΘΙΚΛΜΝΟΌΠΡΣΤΦΧ
  1. Home
  2. Τ: 7 terms
  1. Τηλεσκόπιο
  2. Τουζλούκια
  3. Τσαγιέρα (tisaniere)
  4. Τσάντα
  5. Τσεβρές
  6. Τυπογραφικό Μηχάνημα
  7. Τύπωμα